Friday, June 7, 2013

Opening Connection University / Open Tantra Seminar / CU Nieuwsbrief

European Foundation for Complementary

& Integral Sexological Therapy and Care

 

 

The Connection University

for Advanced Erotology

 

 

Nieuwsbrief, NL

juni 2013

 

Lieve Mensen, Beste (aankomende) Studenten, Beste Collega's,

 

Na jaren intensief samenwerken met diverse professionals nationaal en internationaal zal binnenkort de officiële opening van onze universiteit (www.theconnectionuniversity.com) plaatsvinden. Jullie zijn van harte uitgenodigd deze opening (seminar) bij te wonen.

 

Met het vestigen van dit onderwijsinstituut willen wij graag een ware ambassadeur zijn voor de re-connectie van liefde, seksualiteit en intimiteit op het hoogst mogelijke niveau van ons bewustzijn en bestaan. Daardoor hopen wij ook bescheiden bij te dragen aan een betere en meer vreedzame wereld, waar mensen wonen, die zich ten diepste verbonden voelen met zichzelf, hun geliefden, hun omgeving en met de natuur die hen omringt. Mensen die de volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun (liefdes)daden.

 

Elders in Nederland en Europa zijn er ook diverse initiatieven om tantra meer professioneel te gaan doceren. Maar de Connection University zet met de Rasayana Tantra Academy (www.rasayana-tantra-academy.nl) de eerste en de enige hbo / universitair geaccrediteerde tantra opleiding neer. Met een excellente internationale staf aan docenten dragen wij bij aan de verdere professionalisering van tantra onderwijs in Nederland en Europa.

 

Daarnaast zal in januari 2014 de Love Academy van start gaan met de opleiding tot seksuele surrogaat partner (therapeut) en de opleiding  tot SSPT supervisor (proces-coach).

 

In onze nieuwsbrief (zie PDF bijlage) treffen jullie informatie aan over de opening van onze universiteit en van het academisch jaar 2013 / 2014, op 14 juni a.s. om 15.00 uur, met een open Tantra seminar door: Sanjay Vishwakarma, Ph.D. Komt allen en zegt het voort!

 

Daarnaast informatie over open seminars van buitenlandse gastdocenten aan de Rasayana Tantra Academy en Love Academy in 2013.

 

Verder Informatie over het aankomende 3e oriëntatie- / selectieweekend voor de Rasayana Tantra Academy, nog 3 plekken beschikbaar! Aanmelden? mail: info@deconnection.org

 

Tevens info over de 2e master-class, 26 en 27 oktober 2013, door expert David Brown op het gebied van Seksuele Surrogaat Partner Therapie voor SSPT professionals en studenten aan de Love Academy.

 

Wij wensen jullie allemaal een ontspannen en zonnige zomer!

 

Het Connection University Team. 


No comments:

Post a Comment