Sunday, November 30, 2014

Empowering workshop - 6 December gift to celebrate full moon

[NEDERLANDS beneden]

When:

Workshop for all
in Saturday 06.12.14, 20.30 ~ 23.30

Where:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1568810390022498

Empowering workshop - 6 December gift to celebrate full moon
- to celebrate last full moon of the year.
- to share empowering gifts ideas to celebrate 6 December

Like always in the full moon, I would like to celebrate it to empower you even more, not only with it´s energy but also with the strength of tantra, love and sacred sexuality.

Most people who have experienced tantra already know its positive, empowering, healing and liberating effects.
At this workshop we would go for a journey for our vision to get to know our life mission. We will also do some exercises what will empower us to keep on going, whatever comes. Best of it that, you may continue, whenever you will need it again :) As this full moon is in the day, when we share gifts, I would like ask you to bring with you the empowering idea, of some simple exercise, what we may do to endorse our self too. If there would be enough time we may try it on the workshop :)


fmaquarius8313

[NEDERLANDS]
Wanneer:
Workshop voor iedereen op zaterdag 06.12.14, 20.30 ~ 23.30

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1568810390022498
Empowering workshop – 6 december geschenk om de volle maan te vieren.
- Om de laatste volle maan van het jaar te vieren.
- Om kracht gevende ideeën te delen ter gelegendheid van 6 december.
Zoals altijd bij de volle maan, zou ik dit graag willen vieren om je nog meer te versterken, niet alleen met de energie maar ook met de kracht van tantra, liefde en heilige seksualiteit.
De meeste mensen die tantra hebben ervaren weten al van de positieve, versterkende, genezende en bevrijdende effecten. Nu is het tijd voor jou!
Bij deze workshop gaan we op reis naar jou visie om op deze manier je levensmissie te achterhalen. We zullen ook oefeningen doen die je karacht zullen geven om door te gaan, ongeacht wat er gaat komen. Het mooie hiervan is dat je hiermee door kan gaan, op elke moment dat je het weer nodig hebt. Op deze volle maan, wanneer we geschenken delen, wil ik je vragen om een versterkend idee mee te nemen, of een simpele oefening, die we kunnen inzetten om die we kunnen doen om onszelf extra neer te zetten. Indien er genoeg tijd is zullen we deze in de workshop uitproberen.

Friday, November 28, 2014

Sacred Sexuality workshop for couples

[NEDERLANDS Vertaling beneden]

Workshop for couples or people who are willing to work together

When:
~ in Sunday
07.12.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/344865932353146/
 At this workshop we would go for a journey to the past to heal our memories mainly connected to our sexuality. We live in the society where very often sex is considered as something bad, dirty, what develop guild and shame in us. We going to heal our wounds in intention to bring sacredness and pride to not only to genital parts of our bodies but to whole concept of sex in our life. We going to free ourselves from stereotypes what are stopping our love.

According to tantra human sexuality is located in the centre of spirituality. Over the millennia, was pushed only to have role of procreating. The wider truth was available only to a few. At the present time the consciousness of humanity is mature enough that the truth of the sacred sexuality is revealed to all.
The consciousness of humanity at the present moment goes beyond the circle of material activities and experiences. It rises together with the energy of the Earth. Old Masters now revealing ancient mysteries , which before often were available only for the elites. Using those secrets could be solution for all sort of crisis what the humanity and individual people are facing nowadays.
On the other hand, we have at the present time wide available pornography , which massively distorts the image of human sexuality . On large scale , we are bombarded with sexuality ragged of beauty, holiness , power, and intimacy....

At the workshop You would have chance to deeply answer to Yourself for the questions below:
How sacred sexuality is different from the usual sexuality ?
How can I have access to sacred sexuality in my life?
In what way, based on sacred sexuality I can shape reactions with myself , with a partner , with other people, with nature and whole universe ?
These and other questions will not get ready answers , but in a series of our workshops we offer opportunity to experience the methods which can help you to expand your consciousness in the field of sacred sexuality.

On that workshop we will focus on the dissolution of the concepts and blockades, what had accumulated around the topic of sexuality. We will recognise patterns , which we toked over from family, from school ,society, Hollywood movies etc. To recognise the sacred sexuality, we will unfold veil of ignorance.
To achieve that we will use :
movement
meditation
touch, massage
breath
play
communication

You may establish an intimate relationship with yourself .
You may enrich , raise to the higher levels relationship with your partner.
You may attract into your life partner and lover of your dreams.
You may heal the wounds from your sexual life and those passed to you from generations to generations.


NEDERLANDS

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.
Wanneer:
~ op zondag 07.12.14, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/344865932353146/

In deze workshop maken we een reis in het verleden, waarbij we onze herinneringen gaan helen die aan onze seksualiteit gekoppeld zijn. We leven in een maatschappij waarin seks vaak wordt beschouwd als iets vies of slechts, waardoor we een schuldgevoel en schaamte in onszelf ontwikkelen. We gaan onze wonden helen met de intentie om goddelijkheid en trots terug te brengen, niet alleen in onze genitalieen, naar het gehele concept of seks in ons leven. We gaan onszelf bevrijden van alle stereotypen die onze liefde tegenhouden.
Volgens tantra ligt de menselijke seksualiteit in het centrum van spiritualiteit. Gedurende de afgelopen millennia lag onze focus op voortplanting. De hele waarheid was alleen beschikbaar voor enkelen van ons. Momenteel is onze menselijke staat van bewustzijn volwassen genoeg waardoor de waarheid van goddelijke seksualiteit toegankelijk is geworden voor ons allemaal.
Ons bewustzijnsniveau gaat in het huidige moment voorbij aan de cirkel van materialistische activiteiten en ervaringen, deze groeit samen met de energie van de aarde. Oude meesters openbaren oude mysteries, die voorheen alleen beschikbaar waren voor de elite. Gebruik maken van deze verborgen kennis zou een oplossing kunnen zijn voor vele problemen die we zowel als mensheid als individu tegenwoordig tegen het lijf lopen. Aan de andere kant hebben we op dit moment een breeds scala aan pornography beschikbaar, die massaal een vertekend beeld geeft van menselijke seksualiteit. Op een brede schaal worden we plat gegooid met seksualiteit die is ontdaan van schoonheid, heiligheid, kracht en intimiteit….

Bij de workshop krijg je de kans om diepgaand antwoord aan jezelf te geven op de volgende vragen:
- Wat is het verschil tussen heilige liefde en gewone seksualiteit?
- Hoe kan ik toegang krijgen tot heilige seksualiteit in mijn leven?
- Op welke manier, gebaseerd op heilige seksualiteit, kan ik vormgeven aan mijn reactie ten opzichte van mezelf, met een partner, met andere mensen, met de natuur en het gehele universum?

Deze vragen zullen geen keurig voorverpakte antwoorden opleveren, echter in een serie workshops bieden we de mogelijkheid om de methoden te ervaren die je kunnen helpen met het uitbreiden van je bewustzijn binnen het veld van heilige seksualiteit.

Tijdens de workshop zullen we de focus leggen op het opheffen van concepten en blokkades die zich hebben opgestapeld rondom het onderwerp seksualiteit. We gaan patronen herkennen die we hebben overgenomen van familie, school, de maatschappij, Hollywood films etc. Om heilige seksualiteit te herkennen, zullen we onze onwetendheid langzaam opheffen.

Om dit te bereiken zullen we de volgende methode gebruiken:
- Beweging
- Meditatie
- Aanraking en massage
- Ademhaling
- Spelen
- Communicatie

Je mag een intieme relatie met jezelf opbouwen.
Je mag verrijking vinden in een relatie op een hoger niveau met je partner.
Je mag de levenspartner en liefde van jou dromen aantrekken.
Je mag de wonden helen van je seksuele leven en van de levens die aan jou zijn doorgegeven van generatie op generatie.

Fall Equinox Brings Kali and the Burning of the Old Self.

"Burner of all that must go so that life can give birth to life. She is the wolf-woman coming, hard and strong and asking you for more than you want to give, but only because she loves you. She knows that your greatest self can only rise from the ashes of the lesser you."
~Jessica Hesser

I love you Daniel Höglin for sharing this and Jessica Hesser for writing it. Especially after my own recent experience:
http://tantramovement.blogspot.nl/…/inner-kali-healing-powe…
...what begon amazing next chapter in my life

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

copied and pasted from : http://www.rebellesociety.com/2014/09/19/fall-equinox-brings-kali/#comment-18046

via on Sep 19, 2014 | 19 comments

{Photo via Pinterest}

{Via Pinterest}

I feel like I should warn you. There is a fierce feminine fire building. It is Kali Ma-like, creator and destroyer.

Burner of all that must go so that life can give birth to life. She is the wolf-woman coming, hard and strong and asking you for more than you want to give, but only because she loves you.

She knows that your greatest self can only rise from the ashes of the lesser you.

Kali means dark mother or black one. She is most often depicted in her destructive form — a blood-thirsty goddess, killer of Shiva and eater of babies. The demon goddess, the goddess of death.

But Kali is more than that. She is not just ruler of death, but of life, too. The early Tantric texts identify Kali as Mother, the primary and primordial creator, the womb of the Universe. All things rise from her and disappear again into her; endless cycles of birth and death, creation and destruction.

Kali is Om, she is Shakti, she is existence.

Understanding destruction as an exquisite and essential element of life, this is not the tender feminine, this is tough love to the core. This is purification by fire.

In The Encyclopedia of Myths, Barbara Walker tell us that,

"Tantric worshippers of Kali thought it essential to face her Curse, the terror of death, as willingly as they accepted Blessings from her beautiful, nurturing, maternal aspect.

 

For them, wisdom meant learning that no coin has only one side: as death can't exist without life, so also life can't exist without death."

And so you must do the same. Have the courage and endurance to face what must die in you, and the rewards will be unparalleled.

I met this energy fullest in Peru last year; in Ayahuasca, the Mother Vine. Never have I experienced such annihilation, or such great love.

She taught me many things, among which was the importance of the labor pain and the sacrifice we make for our children, whether they be of blood and bone or another structure.

It's no coincidence so many people are having babies right now.

We (especially women) are being asked to understand this role, both submission to the larger forces — to the archetype of this fierce goddess, and our power as an active participant in the destruction and re-birthing that happens in our individual lives.

There is change coming, sacrifice that needs to be made. This is not new, it's been happening all year, but it's not done. And it hasn't demanded this much from you yet, so be ready.

Maybe you'll want to think about where your loyalty lies, so that you don't get caught off-guard when it hits. Is it with your ego's will or with your soul, your destiny? What are you willing to give for that?

Those who've already done a lot of work this year may find she's not too rough, but if you have been avoiding your work, or avoiding it in specific areas, get ready to be called out.

Prepare. Nurture yourself. Do some internal house-cleaning. Know what, and who, supports you and have them close. Most of all: breathe, trust.

It's all for your highest good.

"If you prefer smoke over fire
then get up now and leave.
For I do not intend to perfume
your mind's clothing
with more sooty knowledge.

 

No, I have something else in mind.
Today I hold a flame in my left hand
and a sword in my right.
There will be no damage control today.

 

For God is in a mood
to plunder your riches and
fling you nakedly
into such breathtaking poverty
that all that will be left of you
will be a tendency to shine.

 

So don't just sit around this flame
choking on your mind.
For this is no campfire song
to mindlessly mantra yourself to sleep with.

 

Jump now into the space
between thoughts
and exit this dream
before I burn the damn place down."

 

Adyashanti

 

*****

{Breathe, Trust}

Wednesday, November 26, 2014

What is Tantric massage for me? Answers by Michal Marek Griks [+ NL vertaling]


[NL vertaling beneden]

More about massages provided by me you may read here: http://tantramovement.blogspot.nl/search/label/Massages

Some of the answers by Michal Marek Griks for the Exam Neo Tantric Fusion Massage 2014 by Marjanne Hurks in Rasayana Tantra Academy

Ad 1

Tantra Massage it is massage with use of sexual energy by stimulating also intimate parts of the body. It's a massage, where we build up that energy and then the person is coming before the point of no return and then instead of releasing it like it would be the goal in erotic massage, we bringing it up or/and spreading it in whole body. So this is deep work with energy, what include the connection between sexuality, love and spirituality ( sex, heart and head ) more about Tantra Massage would follow in the other answers like for example experiencing relaxation while being very conscious ( not almost sleeping like in other types of massage )

And here is offer of my tantric massages:

...Most important is connection. Bringing myself and you in to the state of energetic merging. If we are able to achieve that, everything will flow how it suppose to.
Deep healing may appear. Healing of your past, your presence, your future, healing of your body, your heart and your spirit, healing of your femininity and masculinity, healing of all other aspect of your life.
Deep sexual pleasure may occur too. In tantra we welcome sexual energy. Yes, we worship this sacred and creative power by keeping it in, instead of releasing and loosing it. We bring that energy called ecstasy in to the higher levels of your being like to the heart, that you will become more loving, or to the throat that your communication will improve, or to the head that you will become more creative. Its all up to us and energy flow.

Thankful that you may experience ecstasy not only in your genitals but also in all other parts of your body. Your life may never be the same ;)

Massage what I offer may be called tantric, intuitive, flow massage. Depends from the needs, I'm mixing in it techniques like Sexual Tao massage, Kundalini massage, Tibetan Pulsing massage, Kashmiric massage, Kum Nye massage and others.

Ad 2

Tantra Massage is a tool for :
1 Deepening love to each other and to ourselves
2 Increasing intimacy
3 Building up the energy
4 Deblocking, disarmouring
5 Balancing energy in each chakra
6 Spreading the energy
7 Foreplay and after play
8 Healing
9 Growing spiritually
10 Developing awareness
11 Opening to trust
12 Entering the bliss and ecstasy
13 Learning to feel the ecstasy without the energy release (ejaculation, peak orgasm)
14 To have fun without necessity for intercourse
15 Experiencing full body orgasms
16 Relaxing while being fully aware
17 Enhancing pleasure

Three keys to create energy and discharge are breath, movement and sound ( i would add awareness )

Ad 8

PC pump means access of energy from sexual area by upward to higher chakras. We do it by tiding the PC muscle, usually together with breath in and tilting the pelvis in to the front and visualising energy flow upward the spine.

Ad 9

Pc muscle that the muscle what are around anus and genitals (like 8).

Below is quoted what i wrote on the leaflet:

Training the PC muscle (sometimes called "muscles of love" or "muscles of sex" ) is one of the most simple but also most efficient and beneficial technique what people can get from tantra.
This list of the benefits from exercising the PC muscle is already long but it includes only most important :)

- Stronger pelvic muscles
- Increase the blood flow to the genital area, and so support sexual arousal mechanisms and healing process.
- Shutting access of sexual energy to higher parts of the body = spreading ecstasy
- Preventing urinary incontinence

for a man:
- Preventing impotence
- Stronger and longer erections
- More control over ejaculation
- More intense and pleasurable orgasms
- Ability to have multiple male orgasms
- Prevent prostate cancer

for a woman:
- Better, stronger and more frequent orgasms
- Control over intensity of the ecstasy feelings
- Awakening clitoris, G point, breast and other sexual areas
- Harmonising hormones
- Decreasing PMS and menopause symptoms
- Easier childbirth and healing after

When You next time go to toilet with breath in stop urinating. The muscles what you're using that's PC muscle. Squeeze them and relax them 20 times 3 times per day. Like with every practice build it slowly. Every day increase till 30, 40, 50...till you would be able to do it at least for 3 minutes. Keep on the practice. As You will notice training the PC muscle is not visible for others and doesn't take your attention so its perfect to do in all possible situations ( i'm doing it even when i'm writing this text :)

+ link to video where I explain about PC muscle on one of the iintroduction to tantra workshop: http://tantramovement.blogspot.nl/2014/01/tantra-movement-theory-leaflet.html

Ad 12

What means for you:

A) Admissibility and openness

Means that you are in attitude to be open for new things, new experience in your life, that you're ready for that what would come. It maybe healing, ecstasy, loving energy, emotions, feelings... Of course to achieve admissibility person have to be ready and feeling save.

B) Relaxation: That you let yourself to be fully relaxed without falling to sleep. That you let your body to be heavy on the table, that you breath deeply,that you leave behind whole worries and stress of the common life, that you with trust surrender whatever will happen.

C) Being here and now it means following with full attention the hands. Observing with full awareness what is happening inside and outside of the body. Being conscious. Witnessing, observing the present moment with all your senses. And whenever you notice that you got out of that state , that you got cough by the thoughts you just without getting annoyed with yourself, you come back to observing the floating hands. Here and now

If you would like to know more don't hesitate to ask: mgriks@gmail.com


[NL vertaling]


Wat is Tantrische massage voor mij? Antwoorden van Michal Marek Griks
 

Meer over massages die ik verzorg kun je hier lezen:  http://tantramovement.blogspot.nl/search/label/Massages

Enkele van de antwoorden van Michal Marek Griks bij het examen Neo Tantric Fusion Massage 2014 door Marjanne Hurks in Rasayana Tantra Academy

Ad 1


Tantra Massage is massage met gebruik van seksuele energie door ook intieme delen van het lichaam te stimuleren. Het is een massage waarbij we de energie opbouwen en dan komt de persoon bij het gevoel te gaan ejaculeren en in plaats van het te laten gebeuren, zoals het doel zou zijn bij erotische massage, brengen we de energie naar boven en/of spreiden het in het hele lichaam. Dus dit is diep werk met energie, inclusief de verbinding tussen seksualiteit, liefde en spiritualiteit (geslacht, hart en hoofd). Meer over Tantra Massage volgt in de andere antwoorden zoals bijvoorbeeld het ervaren van ontspanning terwijl je heel bewust bent (niet bijna in slaap zoals bij andere soorten massage)


En hier is wat mijn tantrische massages bieden:

 

...Het belangrijkste is verbinding. Mezelf en jou in de staat van in elkaar opgaan brengen. Als we in staat zijn dat te bereiken, zal alles stromen zoals het hoort.

Diepe genezing kan plaatsvinden. Genezing van je verleden, je heden, je toekomst, genezing van je lichaam, je hart en je geest, genezing van je vrouwelijkheid en mannelijkheid, genezing van alle andere aspecten van je leven.

Diep seksueel plezier kan ook opkomen. In tantra verwelkomen we seksuele energie. Ja, we aanbidden deze heilige en creatieve kracht door het binnen te houden, in plaats van het los te laten en kwijt te raken. We brengen die energie genaamd extase naar de hogere niveaus van ons wezen zoals het hart, zodat je liefdevoller wordt, of naar de keel zodat je communicatie zal verbeteren, of naar het hoofd zodat je creatiever zult worden. Het is allemaal aan ons en de energiestroom.


Dankbaar dat je extase niet alleen in je genitaliën kunt ervaren, maar ook in alle andere delen van je lichaam. je leven zal nooit meer hetzelfde zijn ;)

Massage die ik aanbied kan tantrisch, intuïtief of stroom massage genoemd worden. Het hangt af van de behoeften, ik mix er technieken in zoals Seksuele Tao massage, Kundalini massage, Tibetan Pulsing massage, Kashmirische massage, Kum Nye massage en andere.


Ad 2

 

Tantra Massage is een instrument voor :

1 Het verdiepen van liefde voor elkaar en voor onszelf
2 Intimiteit verhogen
3 Opbouwen van de energie
4 Deblokkering, ontwapening
5 Energie in ieder chakra balanceren
6 De energie spreiden
7 Voorspel en naspel
8 Genezing
9 Spirituele groei
10 Bewustzijn ontwikkelen
11 Openen naar vertrouwen
12 Zaligheid en extase binnengaan
13 De extase leren voelen zonder energieverlies (ejaculatie, piekorgasme)
14 Plezier hebben zonder noodzaak van seksuele gemeenschap
15 Ervaren van orgasmen in het gehele lichaam
16 Ontspannen terwijl je volledig bewust bent
17 Plezier verhogen


Drie sleutels om energie en ontlading te creëren zijn ademhaling, beweging en geluid (ik zou bewustzijn toevoegen)

Ad 8


Bekkenbodem pomp betekent toegang van energie uit het seksuele gebied opwaarts naar hogere chakra's. We doen het door de bekkenbodemspier aan te spannen, gewoonlijk tijdens de inademing en terwijl we het bekken naar voren kantelen en visualiseren dat de energiestroom naar boven gaat via de ruggengraat.

Ad 9

Bekkenbodemspier is de spier rond anus en genitaliën (zoals 8).

Hieronder is geciteerd wat ik schreef op de flyer:

Training van de bekkenbodemspier (soms genaamd "muscles of love" of "muscles of sex" ) is één van de meest simpele maar ook meest efficiënte en heilzame technieken die mensen kunnen krijgen van tantra.
Deze lijst van voordelen van het oefenen met de bekkenbodemspier is al lang maar bevat alleen de meest belangrijke :)

- Sterkere bekkenspieren
- Toename van de bloedstroom naar het genitale gebied, en dus ondersteuning van seksuele opwinding mechanismen en genezingsproces.
- Toegang van seksuele energie naar hogere delen van het lichaam = extase verspreiden

- Urine incontinentie voorkomen

voor een man:
- Impotentie voorkomen
- Sterkere en langere erecties
- Meer controle over ejaculatie
- Intensere en plezierigere orgasmen
- Mogelijkheid om meerdere mannelijke orgasmen te krijgen
- Prostaatkanker voorkomen

voor een vrouw:
- Betere, sterkere en frequentere orgasmen
- Controle over de intensiteit van de extase gevoelens
- Clitoris ontwaken, G spot, borst en andere seksuele gebieden
- Hormonen harmoniseren
- PMS en menopauze symptomen doen afnemen
- Gemakkelijkere bevalling en genezing daarna


Wanneer je de volgende keer naar het toilet gaat, stop met urineren bij de inademing. De spieren die je gebruikt zijn de bekkenbodemspier. Knijp ze samen en ontspan ze 20 keer 3 keer per dag. Zoals bij iedere oefening, bouw het langzaam op. Doe het iedere dag langer tot 30, 40, 50… totdat je in staat zult zijn om het tenminste 3 minuten te doen. Blijf oefenen. Zoals je zult merken is het trainen van de bekkenbodemspier niet zichtbaar voor anderen en het eist niet je aandacht op, dus is het perfect om te doen in alle mogelijke situaties (ik doe het zelfs terwijl ik deze tekst schrijf :))


+ link naar de video waar ik uitleg over de bekkenbodemspier bij een introductie in tantra workshop: http://tantramovement.blogspot.nl/2014/01/tantra-movement-theory-leaflet.html


Ad 12


Wat betekent voor jou:


A) Toelaatbaarheid en openheid

Het betekent dat je in een houding bent om open te staan voor nieuwe dingen, nieuwe ervaring in je leven, dat je klaar bent voor dat wat zal komen. Het kan genezing zijn, extase, liefdevolle energie, emoties, gevoelens… Om toelaatbaarheid te bereiken moet een persoon natuurlijk klaar zijn en zich veilig voelen.

B) Ontspanning: Dat je jezelf volledig ontspannen laat zijn zonder in slaap te vallen. Dat je je lichaam zwaar laat zijn op de tafel, dat je diep ademhaalt, dat je de zorgen en stress van het gewone leven achterlaat, dat je met vertrouwen overgeeft aan wat er ook zal gebeuren.

C) Hier en nu zijn betekent met volle aandacht de handen volgen. Observeren met volledig bewustzijn wat er binnen en buiten het lichaam gebeurt. Bewust zijn. Getuigen, observeren van het huidige moment met al je zintuigen. En wanneer je merkt dat je uit die toestand raakt, dat je in gedachten belandt, kom je gewoon zonder geërgerd te raken naar jezelf, terug naar het observeren van de handen. Hier en nu.


Als je meer zou willen weten, aarzel niet om te vragen: mgriks@gmail.com


Aarzel niet om de vragen te stellen:
mgriks@gmail.com
0(031)684955749

 

Liefde en Licht

Saturday, November 22, 2014

Expanding Consciousness. Workshop for couples

[Nederlandse vertaling beneden]

Workshop for couples or people who are willing to work together

When:
~ in Sunday
30.11.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/853472881369629

We invite You to create the space for expanding consciousness.
you going to find out:
What is consciousness ? How to get ready to open yourself for full consciousness ?
How in the conscious way dissolve blockages and open yourself for a flow of energy of Love?
How in daily life we could develop and cultivate our inner consciousness?
Expanding consciousness that's one of the main purpose of tantra. At this workshop we going to awake, discover, explore and expand, consciousness of here and now, consciousness of female and male energy, consciousness of the witness, consciousness of energy... This workshop may open your eyes, hart and mind in the way that you 
would never be the same

For this workshop we may choose the excercises from those below:
1 Kundalini OSHO dynamic mediatation finished with guided relaxation ( short version )
2 Opening the hands by inteligence of the body
3 Feeling hands
4 Cleansing Auras
5 Wave massage
6 Recognizing the inner man and inner wioman mediatation
7 Breathing - Slow and Strow
8 Balancing energies in spoon position

[Nederlandse vertaling]
Verruiming van Bewustzijn
We nodigen je uit om de ruimte te creeren om bewustzijn te verruimen. Je zult ontdekken:

Wat bewustzijn is? Hoe ervoor klaar te zijn om je te openen voor volledig bewustzijn ? Hoe op bewuste wijze de blokkades op te lossen en jezelf te openen voor de stroom van de energie van Liefde? Hoe we in het dagelijkse leven ons innerlijke bewustzijn kunnen ontwikkelen en cultiveren ?

Het verruimen van bewustzijn is een van de hoofddoelen van tantra. In deze workshop gaan we het bewustzijn van het ?Hier en Nu? ontwaken, ontdekken, verkennen en verruimen.

Bewustzijn van vrouwelijke zowel als mannelijke energie, bewustzijn van de getuige (observator), bewustzijn en energie.

Deze workshop kan je ogen, hart en geest openen op een manier waarbij je nooit meer hetzelfde bent.

In deze workshop zouden we uit de volgende oefeningen kunnen kiezen:

1. Kundalini OSHO dynamische meditatie, gevolgd door een geleidde ontspanning (korte versie)
2. De handen te openen door de intelligentie van het lichaam
3. Handen te voelen
4. Het reinigen van Auras
5. Golf massage
6. Het herkennen van de innerlijke man en innerlijke vrouw meditatie
7. Ademen - langzaam en sterk
8. Uitbalanceren van energien in de lepel positie

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.
Wanneer:
~ op zondag 30.11.14, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen:  https://www.facebook.com/events/853472881369629

Tantric Massage as tool for relationships. Workshop for couples

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop is for couples or people who are willing to work together

When:

~ in Sunday 30.11.14, 15.30 ~ 19.30 

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Price and booking:

45 E per person, 85 E per couple. If you pay up front for whole course its only 320 E per person, 620  E per coupleThe price may change depends from the amount of participants. etc. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. 

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/316552455218565

Even i was the same, now is hard for me to imagine that i could live the way that the massage wouldn't be part of our sexual life and love making. Unfortunately most of the couples life doesn't include massage in it. Even when they use the massage, usually is completely separated from beautiful love making and there is hardly any intimacy in it. It doesn't have to be that way. Massage could be great for play, after play, middle play to love making. Even better, it could be love making itself. Tantric massage may bring you to much higher ecstasy than avarage 5 minute intercourse ended with loosing energy and to often frustration....
Many couples are saying that they're ok they don't need tantra. In our School Of Tantra Movement we don't wanna that your relationship would be just ok. We would like that you would become supreme lovers and your passion to each other would grow constantly :)

At this workshop I would also introduce you new language, how you may communicate with each other. Its ¨5 minut tantra¨ - method from Diana Diakova and Martin Heese from TantraZone (C.H.A.I) from Copenhagen. This body language may bring you deep understanding to each other , what would help you to connect better and sort out many problems in your relationship and in your life in general.[Nederlandse vertaling]
Tantrische Massage voor paren workshop
Zelfs ik was hetzelfde, nu echter is het moeilijk me voor te stellen dat ik zou kunnen leven op een manier waarbij massage geen deel uit zou maken van ons sexuale leven en het vrijen. Ongelukkigerwijs maakt, in het leven van de meeste stellen, massage geen deel ervan uit.
Ook als ze wel massage gebruiken is het meestal volledig gescheiden van de schoonheid van het vrijen en is er nauwelijks enige intimiteit bij. Het hoeft zo niet te zijn. Massage kan geweldig zijn als spel, voorspel, spel in het midden tot en met het vrijen.

Beter zelfs, het kan het vrijen zelf zijn. Tantrische massage kan je tot veel hogere extase voeren dan de gemiddelde 5 minuten geslachtsdaad welke uitmond in het verliezen van je energie en te vaak een gevoel van frustratie ....

Veel stellen zeggen dat ze ok zijn en geen tantra nodig hebben. In onze School van Tantra Beweging willen we niet dat je relatie gewoon ok is. We zouden willen dat je uitzonderlijke geliefden wordt en dat de passie tussen jullie voortdurend zal groeien.

In deze workshop wil ik ook een nieuw taal introduceren, over hoe je met elkaar kan communiceren. Het is de ?5 minuten Tantra? methode van Diana Diakova en Martin Heese van TantraZone (C.H.A.I.) uit Kopenhagen.

Deze lichaamstaal kan je een dieper begrijpen van elkaar brengen, over wat jullie kan helpen je beter te verbinden en problemen in je relatie zowel als in het leven in algemeen op te lossen.

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
Zondag 30.11.14, 15.30 ~ 19.30

Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
45 Euro per persoon, 85 per stel, de gehele cursus 320 E of 620 E per stel

Deze workshop maakt deel uit van de Tantrische Massage cursus, die uit 8 workshops bestaat. Lees hier meer over de hele cursus http://tantramovement.blogspot.nl/2014/11/tantra-massage-course.html De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/316552455218565
Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

Preparing for Awakening Kundalini energy. Workshop for all

[Nederlandse vertaling beneden]

When:
Workshop for all in Saturday 29.11.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/867945623249345
Kundalini Energy, serpent power, strongest energy possible to use for human body. By some cultures awakening the Kundalini energy is recognised as enlightenment, blessing and goal of live, biggest liberation...
Suddenly all your senses would be awaken on 1000%. You may see, feel, experience things, what you never before was aware about. Your ecstasy would shift to other higher level. Intensity of life at that state may increase to the point that may scare You.
Be prepared. Be aware. Observe and accept.... or even better: permit yourself to be. To be who you really are. Recognise god/goddess within - feel it and become one. Life would never be the same. You're not alone.


[Nederlandse vertaling]

Voorbereiding op het ontwaken van de Kundalini Energie

Wanneer:
Workshop voor iedereen op zaterdag 29.11.14, 20.30 ~ 23.30

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/867945623249345

Kundalini Energie, ofwel slangen kracht, is de krachtigste energie mogelijk om te gebruiken in het menselijk lichaam. In sommige culturen wordt het ontwaken (wakker schudden) van de Kundalini energie beschouwt als verlichting, zegen, een levensdoel, grootste bevrijding ....

Plotseling kunnen al onze zintuigen ontwaken op 1000%. Je zou dingen kunnen zien, voelen en ervaren waar je je nog nooit eerder gewaar van bent geweest. Je extase zou kunnen verschuiven naar een hoger niveau. Intensiteit van leven in zo?n staat kan toenemen tot een punt waarop het je beangstigd. Wees voorbereidt, wees gewaar, observeer en accepteer ...

...of nog beter sta jezelf toe te zijn. Te zijn wie je werkelijk bent. Herken God/Godin van binnen, voel het en wordt er een mee. Leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je bent niet alleen.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

Thursday, November 20, 2014

FAQ: Assistance policy in Tantra Movement

[Vertaling in het Nederlands beneden]
FAQ: Assistance policy in Tantra Movement
It always goes both directions: empowering others means empowering myself as well.
Everything is energy. From exchanging it, depends the flow in our life on any possible levels: Physical, material, emotional, psychical, energetic, mental, spiritual, sexual etc.
We have to see it as whole. There is no separate duality. Everything is one. Lets keep it that way. In balance. When we get something, let it be a signal that there is something to give in return. Where we have to much? Where we have to less? With whom we could share, who needs, who asked ?
I feel blessed to got experience and wisdom, what I feel, would improve life not only my but also the others. That's why I started to share tantra, love, sacred sexuality... I felt that there is nothing more meaningful, efficient, loving and important, what I can do in my life, than share this bliss. This ecstasy in my heart and full body, what I experienced through tantra and what I felt everyone should have birth right to experience either.

My dream is to be busy only with that. I feel there is nothing other best I can do and I feel this is most fulfilling passion of my life. In order to succeed, I have to ask you for help to assist me on my way. Together we are stronger. Together we may do much more. Doing things together is increasing the pleasure of creating. It makes the effect of work much more complete. There is a lot of things what I can´t do and there is a lot of what I can do in exchange. That's the power of living in community. Supporting each other - the true value of living in society. Lets build the Tantra Movement together.

This is help, what I need:
1. Translating in to dutch
2. Promotion
a) Inviting people through face book and mailing lists
b) Creating newsletter
c) Spreading the leaflets all around Amsterdam, NL and the world... mainly in spiritual centres, organic shops other cultural places
d) Organising participation on other events like festivals, open days, info evenings
e) Helping with maintaining the fb pages, tantra movement pages etc.
f) Creating the publications (booklet etc.)
g) etc. ?
3. Assisting during the workshop ( all within your limits )
a) People, who are without partner
b) Me - to show the exercises
4. Helping around during bigger events - 5 January in Monday I plan to do tantra festival and I´m not able to make it alone
a) making tea, holding the casa, being at the door, making the pictures, hosting the guests... etc
b) preparing the leaflets and spreading them
c) all promotion mentioned in point 2

Any idea with what you may help, what I didn´t mentioned above ( maybe drawings, choosing music etc ? )

In exchange you may get free access to all workshops including certificates.
If there is no balance required or there is already even nr of male and female, you may also invite your friend.
If this is intention you may slowly get also qualification to become professional assistant or even teacher.
Depends from your impute, you choose the engagement and if you still would like to support me with free donation or anything else you very welcome.
If your help is great and you need massage, healing session etc. you just ask - my main intention is empowering people
Do not hesitate to ask or suggest something

http://www.curiositiesbydickens.com/wp-content/uploads/heart-made-of-people.jpg

[Vertaling in het Nederlands]

Veel gestelde vragen: Assistentie beleid in de Tantra Beweging

Het gaat altijd in twee richtingen. Het krachtiger maken van anderen betekend ook dat ikzelf krachtiger wordt.

Alles is energie. De stroom in ons leven, op alle mogelijke niveaus, is afhankelijk van de uitwisseling ervan. Fysiek, materieel, emotioneel, geestelijk, energetisch, mentaal, spiritueel, sexueel enz.. We moeten het als een geheel zien.

Er is geen afgescheiden dualiteit. Alles is een.

Laten we het zo houden. In balans. Als we iets ontvangen, laat het een signaal zijn dat het onze beurt is om iets terug te geven. Waar hebben we te veel ? Waar hebben we te weinig ? Met wie zouden we kunnen delen, wie heeft nodig, wie vraagt ?

Ik voel me bevoorrecht om de ervaring en wijsheid te hebben ontvangen die, zoals ik dat voel, het leven kan verbeteren, niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen. Dat is de reden waarom ik begonnen ben met het delen van tantra, liefde, heilige sexualiteit ...

Ik voelde dat er niets van meer waarde, efficientie, liefde en belang is, wat ik kan doen in mijn leven, dan dit voorrecht te delen.

Deze extase in mijn hart en hele lijf, wat ik door tantra heb ervaren is, wat ik voel, ieders geboorterecht om ook te ervaren.

Het is mijn droom om alleen maar daarmee bezig te zijn. Ik voel dat er niets beters voor mij te doen staat en ik voel dat dit de meest vervullende passie is in mijn leven. Om te kunnen slagen, is het nodig om jullie om hulp te vragen om me te assisteren op mijn weg. Samen zijn we sterker. Samen kunnen we veel meer doen. Samen dingen doen is het verhogen van het
plezier om te creeren.

Het maakt het effect van het werk veel vollediger. Er zijn veel dingen die ik niet kan doen en er zijn vele dingen die ik kan doen als tegenprestatie. Dat is de kracht van het leven in gemeenschap. Elkaar te ondersteunen ? de werkelijke waarde van het sociale leven. Laten we de Tantra Beweging samen opbouwen.

Dit is de hulp die ik nodig heb:

1. Vertaling in het Nederlands

2. Promotie/reclame:
a) Mensen uit te nodigen via Facebook en verzendlijsten
b) Nieuwsbrieven creeren
c) Folders verspreiden door geheel Amsterdam, NL en de wereld
N.B. Voornamelijk in spirituele centra, natuurvoedings winkels
en andere culturele plaatsen
d) Het organiseren van deelnemers op andere evenementen zoals festivals,
open dagen, informatie avonden
e) Hulp om de Facebook en Tantra Movement paginas te onderhouden
f) Het creeren van publikaties (zoals een folder etc.)
g) Enz.?

3. Assisteren tijdens een workshop (alles binnen je grenzen)
a) Mensen die zonder een partner zijn
b) Mijzelf ? als ik een oefening wil demonstreren

4. Hulp rondom en gedurende grotere evenementen ? op 5 January ben ik van plan
om een tantra festival te organiseren, maar ik ben niet in staat om dat alleen te doen.
a) het maken van thee, de kassa bij te houden, bij de deur te staan, het maken van foto?s,
voor gasten te zorgen enz.
b) Het voorbereiden van flyers en deze te verspreiden
c) Alle promotie punten vermeld onder 2.
d) Enig idee waarmee je zou kunnen helpen, anders dan ik hierboeven heb genoemd ?
(misschien tekeningen, muziek keuze enz. ?)

In ruil hiervoor kun je gratis toegang krijgen tot alle workshops (inclusief certificaten)

Als er geen evenwicht verlangd wordt en er is al een even aantal mannen en vrouwen, dan kun je een vriend(in) uitnodigen.

Als dit je intentie is dan kun je gaandeweg ook gekwalificeerd worden als professionele assistent of zelfs leraar.

Het hangt af van je inbreng, jijzelf bepaalt je betrokkenheid en als je me nog steeds wilt ondersteunen met een vrijwillige bijdrage of met iets anders, ik je nodig je uit om dat te doen.

Als je hulp geweldig is en je hebt een massage nodig, een heling sessie enz. je kan het gewoon vragen. Mijn voornaamste intentie is om mensen te helpen in hun kracht te staan.

Aarzel niet om te vragen of om iets voor te stellen.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

Monday, November 17, 2014

Inner Kali healing power - sharing my own process


Today I had honor to welcome Kali as my inner woman. Her energy - my inner goddess within, came to me. She seems crazy. Nothing can stop her. She will defend, destroy and even "kill" everything what is on the way to liberation, healing, love...
That's why I loved that's tonight spontaneously,  she become part of me. It just happened. Personally, I'm far from worshipping any god/goddess outside.For me it's more about feeling manifestation of particular energy within.
Deep healing happened:
I went through some of relationships, especially those, where I failed. It felt like being back in the same moment and feeling the situation again but this time with awakened consciousness, aware what I'm doing wrong, feeling compassion, pain of the woman and my own... feeling, going through dark energy, shame, and guild like during the time when I did it. Then feeling deeply sorry, sometimes crying, asking for forgiveness and sending empowering energy to the person who I did hurt in the past. For some of those, who I still have contact, some solutions came. I decided to do them as soon as possible.
After confronting one, she was bringing me the memory of the next.
- "Do you remember her... don't ran away from what you did and what was done to you. Go through it again. Feel it and remember it. I don't have to tell you that I'm chopping the heads of the men, who are doing it again ?" she asked me by putting quickly the sward on my neck
My inner man, who this time happened to be strong native amazon Indian, he answered calmly but strongly looking in to her eyes:
- "I'm not afraid of you. You will do what I deserved. Living with that awareness and allowing the wrong things happen, would be any way like living in a hell here and now"
... then memory came stronger and stronger...
Afterwords within my inner woman, Kali and my inner Indian man, I felt physically, verbally, psychically, energetically, spiritually and on any other level not only strongly to empower the woman but also to educate the man to respect the woman. I intended as my life mission to empower the women, to heal her, to liberate her, to protect her and to worship her as I worship goddess Kali within me, as equal part of me and equal polarity in universal energy. I intended as my life mission, to educate the men, to allow himself for the female power around him and to support this process as in as out.

... After the healing, my inner Indian and inner Kali made beautiful love with all energies within... In Hindu stories Shiva is surrendering Kali, who is stepping on his chest... This is is not for my inner man... he likes to feel equal, so this, he may allow only as temporary playing role... She like that. She already made me stronger. Through the healing, she already made me more powerful. She like me to become that way. Our mission is save the planet, humanity from dominant male unbalance. She made me understanding and feel that first, that I always have to conquer it in myself. She doesn't wanna another head on her necklace. She doesn't need someone surrendering under her feet and I as well would never allow it. It doesn't work and it doesn't feel good to me.
We have to liberate ourselves from patriarchat but matriarchat is just another polarity. Its time for partnerchiat. Something new. Did it happen before?
Its time to evolve .It's time to unite and use our full potential.


When we are together, we may face destruction of the planet, world hunger, human abuse, suffering of the animals...

I'm activists since more than 20 years. Since 3 years I'm spreading liberation, deconditioning, sacred sexuality, tantra and love. This is my main and most efficient way of improving my self, humanity and the world.
I'm aware that the times when we are living, needs strong energy of Kali. To kill, to destroy and to finish all male wars, competitions, destruction of humanity and the planet (already year ago I wrote the text about it: http://tantramovement.blogspot.dk/2014/01/is-tantra-and-rainbow-gathering_18.html )

That was the experience of healing of my self and my relationship. That was the experience of merging with Kali and Indian energy of my inner woman and man. That was setting up the intention to empowering the woman and the man through my teachings, massaging, activism and everything what I do. This is also for my self to show my manifestation and readiness for the woman, who will allow me to awaken her Kali energy and who would love me for that I'm.

Thank you Diana, Martin, Cyprian,the Nature and all the rest who supported me through this process during this weekend <3

Love, light and darkness ;)