Monday, February 2, 2015

[SOTM35]Thankfulness event,Kundalini Energy,Neo Tantric Massage free places,SOTMTV,Empowering plans.SOTM newsletter[35]

To properly see the newsletter click the link on the right and allow the pictures to be displayed !
View this email in your browser
Hello lovely people <3

This weekend we beginn with thankfulness event, how we also, few days later, celebrate the full moon. Hopefully to see you there or on sunday workshops... or in two weeks. Happy valentijnsday as well <3

Content:
1.Tantra Movement inspiring pictures
2.Thankfulness Tantric event[NL]
3. Preparing for Awakening Kundalini energy workshop [NL]
4. Free places at Neo tantric massage [NL]
5. Tantra Movement TV today:
Interview with Sarita about Sex, Birth & Death
Sexual Healing - The Sexuality radio Show Episode 16 w/ Sheri Winston
The Goddess by Rebekah Shaman
Limahl - Never Ending Story - 1984
Lucid Dreaming Music
6. Empowering plans

Enjoy :)
AD 1:

At the beginnign traditionally some inspiring pictures from Tantra Movement facebook pages ( like us! :)  We just passed 700 likes :) - join the movement https://www.facebook.com/pages/Tantra-Movement


Photo: Woman's body. Pooh's wisdom.    (art: photo of a fallopian tube, by Lennart Nilsson)Photo: <3

Photo

AD 2:

Thankfulness Tantric event
 
[NEDERLANDS Vertaling beneden]

Even if you would be not able to come I hope you will enjoy the words below, in which I thank you for being in my life !

When:
~ in Saturday 07.02.15, 20.30 ~ 23.30 (?)
Where:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1537395293178495 This event will be something between a party, dance and workshop - you choose :) The main reason for this is mainly to express you my thankfulness to you for being on my tantric path. The other reasons are of course to see each other again, connect, reunite, have fun and share a good time and love. 

I now have more than 8 years of experiencing tantra. Many years of studying, practising and learning a lot, and more than three years of teaching. It started because I felt that love, healing, liberation and energy. What I experienced should be our all birthright. Tantra was one of the best things I have experienced in my life. It was the most most liberating, healing and empowering energy, so no wonder that as a dedicated activist I wanted to share it with others and let them feel the same.
 
The other reasons to teach came later: I realised that to become a master of something you have to start to teach it. Yes. Every workshop for you is a great lesson for me as well.
 
Then came something extra: I´m lucky to have had the opportunity to study at Rasayana Tantra Academy, which made me realise that to stay a good teacher I should always stay a good student. Tantra is like a never ending story: There are always new things to learn, to experience, to heal, to process and to liberate. Challenge after challenge, adventure after adventure, deepening in to your feelings, going further in to the love, to places you never expected before that even existed.
Three summers on Rainbows gatherings. Intensive teachings. Especially last summer: the first month in Romania, the second in Hungary ( world gathering ) made me ( and others as well ) so powerful. Teaching sometimes even more than 100 people, giving about 5-hour workshops, sometimes even twice a day. Going deep with the students, some of who where so dedicated that they finished two courses for 1st and 2nd level. We went through a lot together. It was just great to use my full potential, love and passion.
No surprise that afterwards it was hard to be back in the city again. I almost gave up, almost went in to winter hibernation or some other means of escape. My lovely daughter challenged me with the words: "Rainbow was easy. Now you have to face real life and find your way in the city."
The first monthly empowering days gave me the strength as well. Working together with flow, nature, moon energy and assistants brought more power and more dimensions into my sharing.
I was just thankful that I had managed to get out of my great depression and reduction in my teaching. After conquering the worst, I feel strong - like at Rainbow. I feel my wings are opening and I feel again that even the sky is not the limit ;)
 
Above all I feel gratitude to all who made me come to that point where I'm now.
 
Especially to all my partners with who I experienced beautiful love.
Thank you !
To all my teachers especially in Rasayana Tantra Academy
Thank you !
To all fellow students as well
Thank you !
To all my students
Thank you !
To assistants and all others who supporting Tantra Movement
Thank you !
To all people who I shared experiences with, that made us grow
Thank you !
To my whole family, friends, communities, fellow activists, squat mates, environmentalists... all who one way or another were and still are supporting me
Thank you !

I love you all <3
 
This event is for all of you ( your friends are welcome too ). Let's meet again, share beautiful energy of love and good times together. Let the magic grow in us !
 
There will be some some raw, organic, vegan, fair trade food provided but you're very welcome to bring and share your own vegan dish in the potluck style. You may donate anything you like, but you don't have to. Your presence is most important. Would be lovely to see you all. [Nederlandse vertaling]

Zelfs als kan niet komen, Ik hoop dat u hieronder genieten van de woorden, waarin ik dank u voor uw aanwezigheid in mijn leven!

Wanneer:
~ op zaterdag 07.02.15  20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1537395293178495

Tantrische dankbaarheidsgebeurtenis

Je kunt zelf kiezen hoe je deze gebeurtenis bekijkt; als feest of als dans en workshop.
De belangrijkste reden hiervoor is hoofdzakelijk om mijn dankbaarheid voor jullie aanwezigheid op mijn tantrische pad uit te drukken. De andere redenen zijn natuurlijk om elkaar weer te zien, te verbinden, wederzien, plezier hebben en een goede tijd en liefde te delen.
Ik heb nu meer dan 8 jaar ervaring met tantra. Vele jaren van studeren, praktizeren en veel leren en meer dan 3 jaren van lesgeven. Het begon omdat ik die liefde, heling, bevrijding en energie voelde.
Wat ik ervaarde zou het geboorterecht van ons allemaal moeten zijn. Tantra was een van de beste dingen, die ik in mijn leven heb ervaren. Het was het meest bevrijdende, helende en bekrachtigende energie; dus was het niet vreemd dat ik, als toegewijde activist, het wilde delen met anderen om hen hetzelfde te laten voelen.
De andere redenen om te gaan lesgeven kwam later; Ik realiseerde mij dat om meesterschap ergens in te verkrijgen; je moet beginnen met het te onderwijzen. Ja. Elke workshop voor jullie is ook voor mij een grote les.
Toen kwam er iets extra; Ik heb het geluk dat ik de kans heb gekregen om te studeren aan de Rasayana tantra academie; wat mij de realisatie gaf, dat ik om een goed leraar te zijn, ik altijd een goede student moet blijven.
Tantra is een verhaal zonder einde; er zijn altijd nieuwe dingen te leren, te ervaren, te helen, te verwerken en te bevrijden. Uitdaging na uitdaging, avontuur na avontuur, verdieping van je gevoelens, verder gaan in de liefde, naar plekken gaan waarvan je nooit wist dat ze bestonden.
 Drie zomers van regenboogontmoetingen; intensieve lessen. Vooral afgelopen zomer; de eerste maand in Roemenie; de tweede maand in Hongarije (wereld bijeenkomst); maakte mij zo krachtig. Soms lesgeven aan meer dan 100 mensen, workshops van 5 uren lang geven , soms wel 2 keer per dag.
Verdieping met de studenten, waarvan sommigen zo toegewijd waren, dat zij nivo 1 en 2 van de curcus  afronden.
 
Wij zijn samen door veel gegaan. het was fijn om mijn volledige potentie, liefde en passie te gebruiken. Geen wonder dat het moeilijk was om weer terug in de stad te zijn.
Ik gaf het bijna op, ging bijna in een winterslaap of andere vlucht manieren. Mijn lieve dochter daagde mij uit met de woorden; <regenboog was makkelijk, nu moet je het echte leven weer onder ogen zien en je weg in de stad vinden>.
 
De eerste maandelijkse bekrachtigingsdagen gaven mij ook kracht. Samenwerken met de flow, natuur, maanenergie en assistenten, bracht meer kracht en meer dimensie in mijn leven.
Ik was blij dat het mij was gelukt om uit de grote depressie en vermindering van het lesgeven te komen. Na het ergste overwonnen te hebben, voel ik me sterk als een regenboog. Ik voel dat mijn vleugels zich openen en ik voel dat zelfs de heml niet de grens is.
 
Boven alles voel ik dankbaarheid voor allen die gemaakt hebben dat ik op dit punt gekomen ben.
In het bijzonder naar al mijn partners met wie ik prachtige liefde heb ervaren. Bedankt!
Aan al mij leraren in het bijzonder in de Rayana tantra academy. Bedankt!
Aan alle medestudenten. Bedankt!
 Aan al mijn studenten. Bedankt!
Aan alle assistenten en alle anderen die de tantrabeweging steunen. Bedankt!
Aan alle mensen waarmee ik ervaringen heb gedeeld die ons liet groeien. Bedankt!
Aan mij hele familie, vrienden,woongemeenschappen, medeactivisten, kraakmaten, omgevingsgerichten.....
iedereen die mij op wat voor manier dan ook heeft ondersteund en die dat nog steeds doen Bedankt!
Ik hou van jullie allemaal.
 
Deze gebeurtenis is voor jullie allemaal ( je vrienden zijn ook welkom ). Laten we elkaar weerzien, mooie energie van liefde en mooie tijd samen delen. Laat de magie in ons groeien.
 
Er zal wat raw, organisch, vegan, fair trade voedsel zijn, maar je bent welkom om je eigen vegan voedsel te brengen en te delen in de potluckstijl.
je mag doneren wat je maar wilt, maar het hoeft niet. Je aanwezigheid is het meest belangrijkste.
AD 3:

Preparing for Awakening Kundalini energy workshop
 
[Nederlandse vertaling beneden]This workshop is for couples and/or people who are willing to work together, so if you´re single you may still join.
When:
in Sunday 08.02.15, 20.30 ~ 23.30

Where:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 210 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/632615033534717

Kundalini Energy, serpent power, strongest energy possible to use for human body. By some cultures awakening the Kundalini energy is recognised as enlightenment, blessing and goal of live, biggest liberation...
Suddenly all your senses would be awaken on 1000%. You may see, feel, experience things, what you never before was aware about. Your ecstasy would shift to other higher level. Intensity of life at that state may increase to the point that may scare You.
Be prepared. Be aware. Observe and accept.... or even better: permit yourself to be. To be who you really are. Recognise god/goddess within - feel it and become one. Life would never be the same. You're not alone.

[Nederlandse vertaling]
Voorbereiding op het ontwaken van de Kundalini EnergieDeze workshop is voor koppels en / of mensen die bereid zijn om samen te werken, dus als je single bent je nog steeds meedoen.

Wanneer:
op zondag 08.02.15, 20.30 ~ 23.30

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 210 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/632615033534717

Kundalini Energie, ofwel slangen kracht, is de krachtigste energie mogelijk om te gebruiken in het menselijk lichaam. In sommige culturen wordt het ontwaken (wakker schudden) van de Kundalini energie beschouwt als verlichting, zegen, een levensdoel, grootste bevrijding ....

Plotseling kunnen al onze zintuigen ontwaken op 1000%. Je zou dingen kunnen zien, voelen en ervaren waar je je nog nooit eerder gewaar van bent geweest. Je extase zou kunnen verschuiven naar een hoger niveau. Intensiteit van leven in zo?n staat kan toenemen tot een punt waarop het je beangstigd. Wees voorbereidt, wees gewaar, observeer en accepteer ...

...of nog beter sta jezelf toe te zijn. Te zijn wie je werkelijk bent. Herken God/Godin van binnen, voel het en wordt er een mee. Leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je bent niet alleen.
AD 4:
There are still places to join the thrid sunday of Neo Tantric Massage course. Let us know as soon as possible if youŕe interested.

Neo Tantric Massage in three sundays
 
[Nederlandse vertaling beneden]This Tantric Massage workshop in three parts, in three sundays is for couples and all people who are willing to work together

When:
Sunday 25.01.2015 15.30 till 19.30
Sunday 01.02.2015 15.30 till 19.30
Sunday 08.02.2015 15.30 till 19.30

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam
Price and booking:
120 E per person, 230 E per couple for whole course

45 E per person, per single workshop if there are free places

Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. After finishing the course, you may be honored with School of Tantra Movement Neo Tantric Massage Certificate.
Bring organic cocos oil and towel if you can.
A more detailed program will be presented to the participants of the event.
Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/762376907185821

Neo Tantric Massage was the first massage introduced to the West with inherent tantric principles. It was in the 1960s that Kenneth Ray Stubbs first started to add massage of intimate parts of the body in his massage practice.

My other great inspirations have been Margo Anand and Marjanne Hurks.

Other important principles included in Neo Tantric Massage are:
- no goal
- awareness; being here and now
- using sexual energy and moving it upwards, transforming it instead of releasing it (and losing it, as would be the goal in erotic massage)
- the presence of love

The Neo Tantric Massage workshop is conducted in two parts, where the second part is differs according to gender.

1. First sunday: Intro - full body massage when we prepare the energy for the things to come...
2. Second sunday: Yoni massage
    Third sunday:  Lingam massage

Yoni and lingam massages are used in different ways in other types of tantric massage.
There many important reasons for massaging the genitals.
Thankful yoni and lingam massage you may explore much higher types of orgasm and ecstasy than typical peak orgasm, what you may compare as kindergarten to university :)

Beside being a great source of pleasure, yoni massage can be a great source of healing for woman. There are many points where past memories are stored, along with emotional pain, conditioning, prejudices, anxieties, fears, angers, etc. Most of them are highly connected to our sexuality.

Lingam massage, especially when done in the neo tantric way, gives men a great opportunity to learn, exercise and experience the receiving part of his being. This, together with bringing upward energy and ecstasy, can open his heart – something very much needed in today's world not only by men but by women (as well as for more beautiful lovemaking).

It's not commonly known that the yoni and lingam are the most reflexologically active zones in the human body. By stimulating its different parts we are bringing health to all
parts of the body.

This is why for me, one of the most important aspects of Neo Tantric Massage is to do it from the heart.

Belly
[Nederlandse vertaling]Deze drie delen ( drie zondagen ) workkshop is voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.
 
Wanneer:
zondag 25.01.2015 15.30-19.30
zondag 01.02.2015 15.30-19.30
zondag 08.02.2015 15.30-19.30
Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
120 E per persoon, 230 E per paar.
45 E per persoon per een workshop
De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt. Nadat u mag worden geëerd met de School Of Tantra Movement Neo Tantrische Massage Certificate.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
 
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/762376907185821

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Neo Tantrische Massage was de eerste massage die geïntroduceerd werd in het westen met tantrische principes erin. Het was in de jaren 60 dat Kenneth Ray Stubbs voor het eerst massage van intieme delen van het lichaam aan zijn massage praktijk toevoegde.  
Mijn andere grote inspiraties zijn Margo Anand en Marjanne Hurks.
 
Andere belangrijke principes van Neo Tantrische Massage zijn:
- geen doel
- bewustzijn; hier en nu zijn
- seksuele energie gebruiken en het naar boven bewegen, het transformeren in plaats van het los te laten en kwijt te raken (zoals het doel zou zijn bij erotische massage)
 - de aanwezigheid van liefde
 
De Neo Tantrische Massage workshop is verdeeld in twee delen, waarbij het tweede deel verschilt per geslacht.
 
1. Eerste zondag: Intro - volledige lichaamsmassage wanneer we de energie voorbereiden voor de dingen die komen…
 
2. Tweede zondag: Yoni massage
    Derde zondag: Lingam massage
 
Yoni en lingam massages worden op andere manieren gebruikt bij andere soorten tantrische massage. Er zijn veel belangrijke redenen voor het masseren van de genitaliën.
Dankzij yoni en lingam massage kun je hogere soorten orgasme en extase onderzoeken dan het typische piekorgasme, wat je zou kunnen vergelijken als een crèche ten opzichte van een universiteit :)
 
Naast een grote bron van plezier, kan yoni massage de grootste bron van heling zijn voor vrouwen. Er zijn daar veel punten waar vroegere herinneringen opgeslagen liggen, tezamen met emotionele pijn, conditioneringen, vooroordelen, zorgen, angsten, boosheden, etc. De meeste daarvan zijn enorm verbonden met onze seksualiteit.
 
Lingam massage, vooral wanneer het op neo tantrische wijze gedaan wordt, geeft mannen een prachtige kans om te leren, te oefenen en het ontvangende deel van hun wezen te ervaren. Dit, tezamen met het naar boven brengen van energie en extase, kan het hart van de man openen – iets wat in de hedendaagse wereld heel erg nodig is, niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen en om mooi de liefde te bedrijven.
 
Het is niet algemeen bekend dat de yoni en lingam de meest reflexologische zones in het menselijk lichaam zijn. Door de verschillende delen ervan te stimuleren brengen we gezondheid naar alle delen van het lichaam.
 
Voor mij is een van de belangrijkste aspecten van Neo Tantrische Massage om het vanuit het hart te doen.
AD 5:
Tantra Movement TV today:

in Tantra and Sexuality:

Interview with Tantra Master Mahasatvaa Ma Ananda Sarita - she is coming to NL, to Rasayana Tantra Academy 13-15 february - don miss it ! In this interview she is saying about Sex, Birth & Death
http://youtu.be/i60Xf-f0CiI

Sexual Healing - The Sexuality radio Show Episode 16 w/ Sheri Winston
http://youtu.be/XDi45n3iUqQ

In Tantra Movement:
The Goddess by Rebekah Shaman
http://youtu.be/V_yk9oYWhNk?list=PL8M5t5cY3plavWD1RRUlrc53AZE_TWfdA

In love songs:
Limahl - Never Ending Story - 1984
http://youtu.be/Gf1WT8VEZxk?list=PL8M5t5cY3plaisNniC93bu4uzPBCChJU4

8 hour Lucid Dreaming Music - OCEAN ESCAPE - Lucid Dream Induction Music
I recommend to listen it non stop when you are in bed. How is it work for you ?
http://youtu.be/czJuYdBSM_0
AD 6:
Empowering plans:
Beside of that above

Tantra Full Moon Festival will happen again in fourth of April 2015, saturday from 14.00 till 23.30 Katelhuisplein 41 - write this day in your agenda- spread the message !

From 25.2.2015 till 9.3.2015 I will be in Romania. 
From 26th february till 1rst march in Bucharest and
from 5th till 8th march in Cluj Napoca 
I will give two looong (3,5 days) intensive weekends to spread tantra love there :)
If you know someone there let them know !
School Of Tantra introduces You to the path of tantric practice and lifestyle. It is the way of deep experience, abandoning all concepts, exchange of energy and entering intimate relation not only with yourself. Its expanding You to the deepest and the highest levels of love and ecstasy through working on all dimensions possible to You...
Love and light
Michal Marek Griks


No comments:

Post a Comment